Uw privacy is belangrijk. Ons beleid beschrijft hoe wij uw gegevens verzamelen, verwerken, beveiligen en bewaren.

#1 Persoonsgegevens die wij verzamelen

Velo kot verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • - Voor- en achternaam
  • - Adresgegevens
  • - Telefoonnummer
  • - E-mailadres
  • - IP-adres
  • - Internetbrowser en apparaat type

Indien u ons uw telefoon/GSM-nummer heeft meegedeeld zal u alleen door Velo kot telefonisch gecontacteerd worden als dit nodig is.
Bij de formulieren op deze website wordt steeds aangegeven welke velden verplicht en welke velden optioneel in te vullen zijn. Velo kot gebruikt uw gegevens niet om u te contacteren voor andere doeleinden zonder uw toestemming.

#2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

www.velokot.be heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@velokot.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Velo kot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • - Het afhandelen van uw betaling
  • - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • - Om goederen en diensten bij u af te leveren

Alle klantendata wordt opgeslaan in softwaretools van volgende leveranciers.: Vendit B.V.
Je gegevens worden enkel gebruikt om de werking van Velo kot te kunnen organiseren: administratie, communicatie, uitnodigingen, praktische info, promotie, enz. Wij geven geen gegevens door aan externen!

#3 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Velo kot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

#4 Delen van persoonsgegevens met derden

Velo kot verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

#5 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Velo kot gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

#6 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Velo kot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@velokot.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

#7 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Velo kot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met +32 (0)493 32 15 73 of via info@velokot.be

#8 Hoe wij persoonsgegevens bewaren

Velo kot slaat persoonsgevens op in een NIET-publiek toegankelijk database.

#9 Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Velo Kot en specifiek www.velokot.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@velokot.be